Anmälan Elitauktion senast 20/5

Elitauktion 8/7-2016

Tidsplan

Anmälan, foto, h-bevis 20/5
Beslut om uttagning 27/5
Katalog skickas 22/6 (ute till midsommar)
Auktion 8/7

Auktionen kommer att innefatta 6-10 Angus hondjur. Anmälda djur kommer att selekteras av avelsrådet och med datorns hjälp kommer sedan djuren att visas på foto via datorkanon på auktionen. Auktionskatalog med bilder, härstamningsbevis och avelsvärden kommer att skickas ut till alla medlemmar. Efter att ha studerat densamma finns det möjlighet att kontakta säljaren för besök då auktionsdjuren kan ses i den säljande besättningen.
Är du intresserad av att anmäla djur till auktionen så görs det på bifogad anmälningsblankett.

Villkor för auktionen:

 • Sista anmälningsdag av djur med bifogat foto – fredag 20/5
 • Max 10 hondjur.
 • Djurkategorier: Dräktiga kvigor samt kvigkalvar födda -2016.
 • Kvigkalv född -2016 skall vid leverans vara stamboksberättigad, d.v.s. ha en assistentvägd 200-dagarsvikt och uppfylla viktkravet för stamboksföring.
 • Aktionsdjuren selekteras utifrån index från datakörningen i maj -16, avkommor efter ”nya importer” behandlas speciellt vad gäller blupindex.
 • Vid många anmälningar används uppgifter från h-bevis samt exteriör som selektering.
 • Avelsrådet har mandat att avgöra vilka djur som kan delta på auktionen.
 • Anmälningsavgift: 500 kr/djur.
 • Säljarprovision: 5 %.
 • Återropsprovision: 5 %.
 • Kontant betalning eller mot faktura efter överenskommelse med säljaren.
 • Efter klubbslag står köparen för risken för djuret, med undantag för kvigkalvarna där säljaren står för risken fram till vägning av 200-dagarsvikten. Möjlighet att direkt teckna försäkring finns.
 •  Köparen står för transportkostnader av djuret till den egna besättningen.
 • Auktionsdjuren fotograferas av säljaren utomhus.
 • Anmälan ska åtföljas av färskt H-bevis (beställ via din husdjursförening eller genom Växas hemsida) uttaget efter avelsvärderingen i maj (publiceras 13/5-16).
 • BVD-fri besättning med intyg som gäller vid leverans av djur, samt Para TB status A1.
 • Frågor om auktionen besvaras av föreningens avelsråd: Jens Fjelkner 0708-777 435 E-post jens@sjovangen.com

Här finns en pdf fil med anmälningsblankett.