Årsmöte 2020 klart

Den 2 Juni höll Svenska Angusföreningen sitt årsmöte.
Normalt sätt så har vi mötet något tidigare och i samband med sommarträffen men många beslut om och men så beslutades det att mötet skulle hållas via Skype på grund av rådande pandemi.
Mötet hölls på kvällstid och det blev en bra uppslutning via den nya formen av möte och totalt deltog 35st personer registrerade via dator och ett flertal satt gemensamt via datorer.
Årsmötet gick lungt till väga och omval blev det på tre personer och nyval på sekreterarposten.
Miranda Lysell avträdde sin post som sekreterare och ansvarig för Angusnytt. Hon avtackades för ett mycket bra och väl genomfört arbete under sin tid av Ordf Bengt,S
Till sekreterare valdes My Rask från Tjörnarp och hon hälsades välkommen till sin post och vi ser stort framemot hennes arbete för att föra uppgiften vidare!
My Rask har varit med i valberedningen och hon ersattes nu av Oscar Tidfält från Stehag.
Avelsrådet utökades med en person och till det valdes ledamot, kassör Mattias Wistrand in.

Vid föreningens virtuella årsmöte delades pris ut till tre kategorier, stort GRATTIS till uppfödarna!
Bästa förstekalvare -74 Queen av Alterdalen
Bästa ko -898 Red Nellie av Davidstorp
Bästa tjur -2 Turminator av Friskatorpet

Efter årets prövningsomgång delades även pris ut till
bästa individprövade tjur och det priset gick i år till 360 Aberdeen av Bäck

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *