Avelsindex topplistor

Efter varje avelsvärdering läggs topplistor ut över de bästa djuren, de publiceras på Svensk Mjölks hemsida
. Välj ras och kategori; tjurar (avelstjurar), kor eller tjurkalvar.

De djur som finns med är de som har lägst 1 i avelsindex eller 116 eller högre på ett enskilt delindex. För tjurar gäller det även att de skall ha minst 15 avkommor med 365-dagarsvikt och kor skall ha minst en avkomma med 200-dagarsvikt.