Tillgångar på Internet

Beef Cow Efficiency – i en dikobesättning går hälften av allt foder enbart till underhåll av dikon,
kan den andelen minskas finns mycket pengar att tjäna.