Välkommen

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intresse samt att medverka till förbättring av landets Angusstam.

Kött från Angusdjur är berömt i hela världen för sin mörhet och fettmarmorering. Det är denna marmorering som ger köttet sin fantastiska smak. Smaken kan du uppleva i alla styckningsdetaljer från filén till köttfärsen.

Svensk Angus är miljövänlig, många av dem betar på våra vackraste naturbetesmarker, här gör djuren ett stort miljöarbete. Djuren gör att markerna inte växer igen och förbuskas. Vidare skapas goda förutsättningar för en stor fauna av djur och växter på dessa marker.