Styrelsen

Ordförande
Mattias Wistrand
Knutsta Skattegård
635 35 Stora Sundby
0706-94 63 84
ordforande@angus.se

Vice ordförande
Benny Gustavsson
Hagen
513 90 Fristad
0735-13 14 64
ben-hagen@hotmail.com

Kassör
Kitty Gudmundsson
Mejerivägen 19-34
263 91 Höganäs
kassor@angus.se

Sekreterare
My Rask
Åkarpsgården
243 71  TJÖRNARP
0706-534014
info@akarpsgarden.se

Ledamot 
Tomas Persson
Tolångavägen 99
273 70 Lövestad
0417-270 37, 0708-84 36 13
tomas.p@sjobo.nu

Ledamot
Olle Averhäll
Norra Sävsjö 216
382 94 Nybro
ingmarsgardensegna@gmail.com

Revisor
Bo Holmlund
Baggböle 57
905 92 Umeå
070-378 1744
bo.holmlund@kadisnet.se

Revisor
Daniel Emitslöf
0709-74 06 72
daniel@emitslof-lantbruk.se 

Revisorssuppleant
Björn Bentevik
St. Älghammar 1
611 99  Tystberga
0155-21 91 36

Valberedning
Oscar Tidfält
Värlinge Östergård
241 75  STEHAG
0708-41 16 66
angus@stehag.com

Stefan Einarsson
Kullamöllevägen 282-14
271 95 Ystad

Kristian Andersson
Elestorp 2275
242 96 Hörby
0760-25380

Hedersmedlem Angusföreningen
Håkan Lennartsson
Carlshed, Kinna