Styrelsen

Ordförande
Mattias Wistrand
Knutsta Skattegård
635 35 Stora Sundby
0706-94 63 84
ordforande@angus.se

Vice ordförande
Benny Gustavsson
Hagen
513 90 Fristad
0735-13 14 64
ben-hagen@hotmail.com

Kassör
Olle Averhäll
Norra Sävsjö 216
382 94 Nybro
0702-677588
ingmarsgardensegna@gmail.com

Sekreterare
My Rask
Åkarpsgården
243 71  TJÖRNARP
0706-534014
info@akarpsgarden.se

Ledamot 
Tomas Persson
Tolångavägen 99
273 70 Lövestad
0417-270 37,  0708-84 36 13
tomas.p@sjobo.nu

Ledamot
Anton Engberg
Skogsnäs 1
362 97 Linneryd
0763-460606
skogarn@hotmail.com

Revisorer
Daniel Emitslöf
Västraby Blåkulla
289 93 Broby
0709-74 06 72
daniel@emitslof-lantbruk.se

Björn Bentevik
St. Älghammar 1
611 99  Tystberga
0155-21 91 36

Revisorssuppleant
Johan Duckarve
Duckarve 115
623 57 Hemse
0709-755935
duckarve@gmail.com

Valberedningen
Stefan Einarsson
Kullamöllevägen 282-14
271 95 Ystad
0763-27622
fyledala@gmail.com

Fredrik Gustavsson
Skränge Mosshult
583 60 Gammmalkil
0708-440706
figgebonne@gmail.com

Dennis Björkman
Lerbo 3
646 93 Gnesta
0707-253535
lebrodennis@gmail.com

Hedersmedlem Angusföreningen
Håkan Lennartsson
Carlshed, Kinna