Styrelse

Så här ser föreningens styrelsen ut efter årsmötet.

Ordförande
Mattias Wistrand, Knutsta Skattgård, 640 40 Stora Sundby
016-620 11, 070 694 63 84
knutstacharolais@gmail.com

Vice ordförande
Benny Gustavsson (Elmiaansvarig), Hagen, 513 90 Fristad
0735-13 14 64
ben-hagen@hotmail.com

Ledamot samt NAB representant, MILA ansvarig.
Tomas Persson (Milaansvarig), Davidstorp, Tolångavägen 99, 273 70 Lövestad
0417-270 37, 0417-272 00 (fax), 0708-84 36 13
tomas.p@sjobo.nu

Kassör, annonsansvarig.
Kittyr Gudmundsson
kitty@akersdal.se 

Ledamot.
Tommas Persson
Olle Averhäll

Sekreterare och ansvarig för Angusnytt.
My Rask
Åkarpsgårdens Angus
Åkarpsgården
243 71  TJÖRNARP
0706-534014
info@akarpsgarden.se

Revisorer
Bo Holmlund, Baggböle 57, 905 92 Umeå
070-378 1744
bo.holmlund@kadisnet.se

Daniel Emitslöf
0709-74 06 72,
Daniel@emitslof-lantbruk.se www.emitslofsdexter.com

Revisorssuppleant
Björn Bentevik, St. Älghammar 1, 611 99  Tystberga
0155-219136

Valberedning
Oscar Tidfält
Stehag Angus
Värlinge Östergård
241 75  STEHAG
0708-411666

Stefan Einarsson
Kristian Andersson

Hedersmedlem Angusföreningen
Håkan Lennartsson, Carlshed, Kinna