Exteriörbedömningsprotokoll gr1 -21

Exteriörbedömningsprotokoll över tjurar på köttrasprövningen i Gunnarp för Grupp1 år-21

Namn Öronnummer Kropp Muskel Ben Helhet
BOSTON AV NYNÄS 258 84 82 79 82
BRUCE AV NYNÄS 261 87 83 75 82
BOSTON AV GIRESTA 1124 77 79 76 77
RED BLESS AV EMITSLÖF 1541 79 80 76 78
RED BISMARK AV NORS 1859 84 79 90 84
BOSSE AV DAVIDSTA 3087 82 82 78 81
RED BUCK AV ÅBUEN 3224 81 86 80 83
RED BOMB AV KNUTSTA 5133 79 83 84 82
RED BILL AV FOGDEGÅRDEN 6101 85 85 87 86
RED BULL AV AMALIENLUND 8844 84 83 83 83
RED BLUEBERRY AV HÖGANÄS 8145 81 84 82 83