Angustorget

ÖRBY ANGUS – ekologiskt gräsbetesuppfödda

EU-Ekologisk, gräsbetes-/naturbetes Angusbesättning på 29 EU-stambokförda djur. Kor 9 st betäckta med tjur från Sjövången ID 20373-2824-3. Kvigor och stutar födda 2016, 11 st. Kalvar födda 2017, 9 st. Senare kalvningar än traditionellt. Kalvarna föds på bete senare delen av maj, början på juni. Detta för att ge en mer hygienisk och lugn miljö för kon. Djuren är efter avvänjning uppfödda på enbart grovfoder. För deras utveckling och hållbarhet är det positivt med en långsammare tillväxt.

De första två stallsäsongerna på djupströbädd med skrapgång. Därefter går korna i lösdrift med en rastfålla på ett par hektar, så att de hela tiden rör på sig. Fr o m mitten av maj till oktober hålls de på bete.
Kort betäckningssäsong (2017-07-25 – 09-10, 45 dagar), selekterar på hondjur med hög fertilitet och lugnt lynne. Betäcker kvigor vid ca två års ålder.
Högsta hälsostatus. BVD-fri besättning. Paratub.-fri. Med i Sv. Djurskydd. Inga kända problem med klövar. Föreslår dock att vi gör veterinärbesiktning.

Sålda djur avhämtas inom en vecka, därefter tillkommer en kostnad om 50 kr per djur/dag.

Tänkta priser vid enstaka djur:
Betäckta/Dräktiga kor ca 25.000 kr/st,
Kvigor och stutar ca 15.000 kr/st,
Kalvar 2017 ca 10.000 kr/st.

Örby Angus
Charlotte Ullberg
0708-900 919
www.tarpan.se
Orbyangus@gmail.com

Sjövången
Rinkaby, 2017-10-10
Säljes
Höstauktion torsdagen 26/10 på Boskapstorget (www.boskapstorget.se).

Vi kommer att sälja en äldre ET-tjur, Top Notch av Sjövången ET född 2014 efter S A V Iron Mountain. Han har helbror till den svenske semintjuren Usain av Sjövången som såldes för 102 000 kr till Kjulaby. Dessutom säljs tre st 1,5 års tjurar.  Auktionskatalog.

Jens Fjelkner
Sjövången Jordbruk AB
www.sjovangen.com   www.facebook.com/sjovangenangus   jens@sjovangen.com,
0708-777 435