Angusnytt

Vill du ta del av Angusnytt?

Som medlem i Svenska Angusföreningen får du flera gånger under året ta del av vårt Angusblad som är skrivet av vår sekreterare, My Rask.

För att få så mycket intressant som möjligt att läsa om, så får du gärna bidra med texter och bilder. Passa på att gör lite reklam för din besättning.
Har du kanske ett evenemang som du vill bjuda upp till?
Skicka in vackra bilder på betessäsong, avelstjurar, kalvar, kor och vad du kan komma på, som My kan få lov att presentera i bladet.

Mejla ditt material till: raskmy@gmail.com

Välkomna!

Angusnytt 1 2023
Angusnytt 2 2023
Angusnytt 3 2023
Angusnytt 4 2023