Information import semintjurar

Imorttjurar
Tjurarna på denna sida är tjurar som har imoprterats av Angusföreningen och i de flesta fall är sperman ej längre tillgänglig, för de tjurar som det fortfarande gåt att beställa från indikeras detta.

Spermaimort 2016
Det finns sperma efter Netherton Americano, en svart tjur från Scottland, samt efter Red Six Mile Grand Slam som är en röd tjur från Kanada. Beställ era doser senast 16/12-15 via mail till jens@sjovangen.com Här finns med info om tjurana.

Spermaimoprt 2014
Till nästa år kommer Angusföreningen att importer två st tjurar från Australien, en svart och en röd. Det som är mycket glädjande vid denna importen är att det inte är helt oprövade ungtjurar det rör sig om. Te Mania Empieror har 2010 australienska avkommer itll gund för sina avelsvärden och Red Paringa Iron Ore 91st. Detta avspeglar sig i högre säkerheter än vad som vi är vana vid vilket givetvis är mycket positivt. Så ta chansen att fylla kvävekärlen med lovand genetik.

Det kommer att skickas en leverans till Sverige i början av januari och det är vår ambition att dessa tjurarna skall inkluderas i den. Vi vill därför ha in era beställningar senst 31/2

Tidigare importer
Red Waf Cachafaz 351U
HF El Tigre 28U
hf el tigre
F: HF Kodiak 5R
FF: Sandy Bar Advantage 43M
MF: TC Freedom 104

El Tigre är föreningens senaste spermaimport, tjuren kommer från Hamilton Farms i Kanada. De Kanadensiska avelsvärdena visar att han förväntas ge låga födelseviketr, mycket lätta kalvningar (framför allt direkt men även maternellt), god tillväxt och mycket stor testikelomkrets. Det senare är en viktig indikator förfertilitet. Vi World ANgus Forum i Kanada 2009 blev El Tigre Champion i sin klass och ahns äldre helbroder, HF Tiger 5T, blev Grand Champion för hela utställningen. El Tigre har således möjligheter att producera extriört starka avkommor.

Thomas Grade Up 6849
014AN00291Bull
F: GAR Predestined
FF: B/R New Design 036
MF: Futur Direction 5321

Grade Up är en semintjur från USA med mycket bra marmoreringsegenskaper, hög slaktvikt, bra formklass men ochså hög fettgrupp
Grade Up har dessutom mycket lätta kalvningar (både direkt och maternellt), bra tillväxt, mycket mjölk och stor testikelomkrets. Grade Up kan med fördel användas på högresta hondjur och för moderera avkommernas storlek. Grade Up är fritestad från Curly Calf-defekten som Future Direction bar på. Genen för defektan är identifierad och eftersom Grade Up ej är bärer av den defekta genen så är det således ingen risk att använda hnom.

9-5832 Högsgård Sören
hogsgard soren 1
F: Högsgård Flex
FF: DMM Instinct
MF: Ankonian Elexsir

Sören är en dansk semintjur vars avelsvärden visar att han ligger mycket bra till för tillväxt, mjölk, direkta kalvningsegenskaper och formklass. Extriört är han en välmuskulerad tjur med bra ben. Sperma finns tillgänglig.

7-1326 Hi Diamond Greenstone
hi diamond greenstone
F: Greens Premium 7578
FF: WK Ultimatum
MF: Whitestone 9FB3 G228

Greenstone är far till VB Nibbe av Bäck, svensk semintjur uttagen 2010. Greenstones starkaste sida är ryggmuskelarea vilket är det kanadensiska avelsvärde som ligger närmast vår formklass, avelsvärdena visar även på något bättre kalvningsegenskaper än medel samt positiva tillväxtegenskaper.

9-5767 Humlegården Valdemar
humlegarden valdemar 275
F: S A F 598 Bando 5175
FF: Bon View Mando 598
MF Ankonan Elexir

Valdemar är en dansk tjur som vid individprövningen presterade mycket hög tillväxt om 2325g/dag. Det är en storvuxen tjur med enorm tillväxtkapacitet och goda mjölkanlg men rekomenderas ej till kvigor. Lämligaste kor att seminera med Valdemar är lågställda hondjur med god muskelansättning. Sperma finns tillgänglig.

DD Elevation 127 9440
dd elevation
F: R R Scotch Cap 9440
FF: Scotch Cap
MF: Leachman Right Time

Elevation en ej provtagen för curly Calf-defekten men mormorsfar Rito 549 of Ideal 154 9J9 är bärare av defekten varför avkommor efter Elevation skall analyseras. Har ni djur i er besättning med elevation i h härstammningen så kontakta Jens Fjelkner för vidare information.

SRV Hedebo 581 Rambo
srv hedebo rambo
F: SRV Hedebo Obman
FF: GT Tripple Band
MF SRV Hedebo Power

Ankonian Elexir 100
ÍÁ‡‹
F: Ankonian Elexir DB
FF: C H 054 Rito 0100
Elexri har verkligen fått stort genomslag inom nordisk angusavel, vår egen semintjur Figaro av Ryderna har Elexir som fa och bägge de danska semintjurarna Humlegården Valdemar och Högstad Sören har Elexir som morfar. Hans avkommor kännetecknas av mycket god tillväxt om än något muskelfattiga.

Grand Islands Elmo
F: Connealy Dateline
FF: D H D Traveler 6807
MF: Leachman Prompter

Elmo är morfat till VG Nibbe av Bäck, svensk semintjur 2010.

9-5644 Allen Croft JCT Andy D21E
allen1
Andy är en tjur som ger döttrar med extremt mycket mjölk men pga hög födelsevikt i kombination med sämre tillväxtegenskaper gör det honom svåranvänd. Fram till 30/6 – 2010 går det fortfarande att beställa doser efter Andy. Det görs genim er husdjursförening.
F: Allencroft New Deal 0185C
FF Circle G New Deal
MF: VDAR New Tren 315