Svensk Angushistoria

Inför Angusföreningens 50-års jubileum fick jag i uppdrag att sammanställa en historik. Den stora importen skedde 1946 och räknas som startår för svensk köttrasavel. Men redan under 30-talet hade några företag importerat djur i olika omgångar, men något uppföljande avelsarbete förekom inte. Sedan kom ju andra världskriget och då var det väl annat att tänka på. Några äldre minnesgoda medlemmar har hört av sig med frågan: Hur gick det med de första importerna? Åt vi upp dem under kriget? Efter litet detektivarbete kan jag nu besvarafrågeställningen.

I förordet till den första riksstamboken över svensk Gödboskap står följande: För att få samband med de importer, som skett tidigare, ha de då inköpta djuren och deras avkomlingar, vilka äro
av betydelse för aveln, intagits i stamboken, även i de fall de icke mera äro i livet. År 1932 importerade Mellersta Sveriges lantbruksaktiebolag, Tornby, Linköping, Aberdeen Angustjurarna Expert of Ingliston (nr 12 i svenska stamboken) och 4 Block Bull (nr. 13), den senare i moderlivet. Två hondjur (106 och 107) kom in vid samma tillfälle. 1937 importerade Skånska cementaktiebolaget Hellekis tjurarna Warble of Tillyrie (23) och Beyrout (24) samt hondjuren nr. 189 – 193 i stamboken.
Det äldsta djuret av Aberdeen Angus ras är alltså Euthalla 84th., född i Skottland 23.12.1929, stambokförd i Riksstambok över svensk Gödboskap 1948 med nr. 106. Att hon fick ett så högt
nummer beror på att man först ordnat ägarna i bokstavsordning och sedan djuren efter ålder, enligt skottskt mönster. Sammanlagt är det 16 svenskfödda tjurar och 26 hondjur som då härstammar från de första importerna.
Om intresse finns så fortsätter jag gärna med att vaska fram guldkorn ur de första stamböckerna.

Torbjörn Johansson Tel 0471- 22032 fax 0471-22115