Bli medlem

Bli medlem i angusföreningen du också!
För medlemsavgiften om 600 kr/år annonserar angusföreningens medlemmar gratis här på hemsidan, på angustorget samt under besättningar. Föreningens medlemmar bjuds varje år till en sommarfest med tillhörande besättningsbesök. Fyra gånger årligen får föreningens medlemmar Angusnytt i inkorgen.
Kontakta Kitty Gudmundsson kassor@angus.se