Avelsråd

Avelsrådet består av följande personer

Benny Gustavsson (även Kontaktråd Individprövningen), Hagen, 513 90 Fristad
0735-13 14 64
ben-hagen@hotmail.com

Tomas Perssson (sammankallande), Davidstorp, 273 70 Lövestad
0417-270 37, 0417-272 00 (fax), 0708-84 36 13
tomas.p@sjobo.nu

Mattias Wistrand
Knutsta Angus
Skattegård
635 35  STORA SUNDBY
0706-946384