Seminimport 2021

Svenska Angusföreningens seminimport 2021

Svenska Angusföreningen planerar att importera semindoser från en röd samt en svart Angustjur inför avelssäsongen 2021.

Avelsrådet har valt ut Quaker Hill Complete Package (röd) samt Quaker Hill Hercules (svart).

Genex Sweden, fd CRI-Sweden sköter det praktiska.

Pris per dos är 260 kr exkl moms.

Beställning görs via mail till Benny Gustavsson på ben-hagen@hotmail.com

Ni behöver ange vilken tjur samt antalet doser ni önskar från varje tjur.
Namn, fakturaadress och ert SE nr behöver ni också ange i beställningen.
Glöm inte att skriva vilken driftplats, husdjursförening eller kvävebil,
ni vill ha doserna levererade till.

Länk till Quaker Hill Complete Packages härstamning samt avelsvärden.  https://zebu.redangus.org:8443/redspro/redspro/template/animalSearch%2CAnimalSearch.vm/action/animalSearch.AnimalSearchAction?eventSubmit_performAnimalSearch=Quick%20Search&animalNumbers=3872899

Länk till Quaker Hill Hercules härstamning samt avelsvärden:
https://www.angus.org/Animal/EpdPedDtl.aspx?aid=FAAAAJQMJ5GxuP%2b5aHb9onooeXnBowzIkkRSYJ8DTzBPgwZj&time=LAAAAIFA8%2bRsjDwI3Z70hU%2bN%2fgJTZOIMlhxatD3eyQSMR%2bhwP8gyTZc7jjYwctuwSesjmw%3d%3d

Observera att det är lite kort om tid! Senast lördag 19/12,
behöver ni ha lagt er beställning!!!

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Benny Gustavsson,
på tele 0735-131464.

Välkommen med er beställning!
/Avelsrådet tillsammans med styrelsen för Svenska a