Svenska tjurar från Viking Genetics

Avelsvärden uppdateras kontinuerligt och återfinns på Viking Genetics hemsida , tjurarna står både under rekommenderade tjurar och på beställningssortimentet. Där finns även bilder, vikter
och resultatet av exteriörbedömningen. Efter tjurens namn står Avelsindex (maj 2015).

Ungtjurar
3-7716 VB Red Rolle av Friskatorpet (+1), f Red Ozzo av Höganäs, mf Friskatorpet Red Joy Red Rolle ger låga födelsevikter, lätta kalvningar ligger på medel, kan användas på kvigor
samtidigt som tillväxtpotentialen är väldigt hög. Han har även bra avelsvärde för formklass samt fettgrupp över medel. Vid renrasig användning ska hänsyn tas till hans låga avelsvärde för
maternell kalvning, dock har inga avkommor ännu kalvat in varför det kan komma att ändras mycket framöver.

3-7717 VB Sting av Nynäs (+7), f New Dateline av Nynäs ET, mf Jason av Ryderna ET Sting är en tjur med mycket tillväxt. Både far och morfar är ET-tjurar varför säkerheten på avelsvärden än så länge är lite lägre, i synnerhet för slaktkroppsegenskaperna. Avelsvärdena för lätta kalvningar är strax under medel, går att använda på kvigor men välj än så länge välvuxna kvigor.

3-7718 VB Cat av Hagen (+19), f Boyd Next Day 6010, mf HF El Tigre 28U Cat är en ungtjur med intressant nordamerikansk härstamning som förväntas ge lätta kalvningar i kombination med god tillväxt.

Tjurar med godkänd avkommebedömning (på mjölkras)

3-7715 VB Palmkvist av Sjövången (+24), f VB Lans av Ryderna, mf Jock Design av Sjövången ET Palmkvist är en tjur som verkligen kombinerar lätta kalvningar med hög tillväxt, kan med fördel
användas på kvigor. Han förväntas också nedärva mycket goda anlag för mjölk och formklass. Vid renrasig användning bör hänsyn tas till hans höga avelsvärde för maternell födelsevikt
respektive låga för maternell kalvning, våren 2016 kalvar hans första döttrar in och den informationen kan förväntas få stor påverkan på de maternella avelsvärdena.

Endast för renrasig användning

3-7706 Figaro av Ryderna (+16), f Ankonian Elixir 100, mf Mr Wix of McCumber Figaro ger bra tillväxt samt har hög formklass och låg fettgrupp och enormt med mjölk. Ger avkommor av större storlekstyp. Välj hondjur som kompletterar Figaro avseende hans höga avelsvärde för maternell födelsevikt samt låga för maternell kalvning.

3-7710 Red Kebab av Davidstorp (+29), f Red Ilo av Davidstorp ET, mf Red BJR Make My Day Red Kebab är en tjur med felfri indexprofil som dessutom har hög säkerhet. Låga födelsevikter
med lätta kalvningar både som far och morfar, mjölk, tillväxt och slaktkroppsegenskaper! Har du en röd besättning ska Kebab definitivt finnas med i din semineringsplan.

3-7711 VB Lans av Ryderna (-8), f Jason av Ryderna ET, mf GT Sentry Best in Show på Mila 2014! Lans är en stor tjur som ger hög tillväxt. Avkommornas födelsevikt ligger kring medel men då de direkta kalvningsegenskaperna är lägre rekommenderas han inte till mindre kvigor. Tjurar som ej längre är tillgängliga (saknas någon tjur på denna lista så hör av dig till Avelsrådet)

En del av dessa tjurar har inte funnits tillgängliga på många år men presenteras ändå ur ett historiskt perspektiv, några av er kommer kanske ihåg dem och andra kan nyfiket se hur de står
sig jämfört med dagens tjurar.

3-7714 VB Obelix av Rya

3-7713 Nibbe av Bäck

3-7712 Malt av Sjövången

3-7709 Jering av Sjövången

3-7708 Red Hat av Stehag

3-7707 Gest av Bäck

3-7705 Edmond av Lilla Fiskabäck

3-7703 Brahe av Friskatorpet

3-7701 Safir av Karamåla

1-368 Ulex av Carlshed

1-350 Baron av Sjövången

1-190 Anex av Sjövången