Välkommen

Välkommen till Svenska Angusföreningen

Medlemsmöte

Den 24 april kl 19:00 håller vi ett digitalt medlemsmöte. Jens Fjelkner kommer att göra en djupdykning i avelsvärdena. Karin Karlsson Växa, berättar om uttagning av semintjurar.  Frågor om individprövningen som krav på exteriörbedömning, efterfrågan på tjurar och marknadsföring, kommer också att lyftas på medlemsmötet. Det kommer helt enkelt bli en kväll fullspäckad med kunskap och strategier. Anmälan  görs till Benny Gustavsson via mail ben-hagen@hotmail.com
Välkomna!

Angusföreningens årsmöte

Årsmötet gav Tomas Persson samt Olle Averhäll förnyat förtroende i styrelsen.
Anton Engberg valdes in som ny ledamot i styrelsen. Som revisor fick Daniel Emitslöf förnyat förtroende. Björn Bentevik valdes som revisor och Johan Duckarve som revisorsuppleant. I avelsrådet fick Benny Gustavsson förnyat förtroende och
Jens Fjelkner är fortsatt adjungerad. Till valberedningen valdes Dennis Björkman.
Vi tackar Kitty Gudmundsson, Bo Holmlund och Kristian Andersson för deras insats.

 

 

 

Antikroppar mot Mycoplasma bovis på köttrasprövningen

https://tidningennotkott.se/nyheter/2024/antikroppar-mot-mycoplasma-bovis-pa-gunnarp/

 

Årsbokstav och NAV

Årsbokstaven för 2024 är F. Vilket betyder att tjurkalvar födda 2024 ska få ett namn som inleds med bokstaven F. Exempelvis Fergus av Södergård och för röda skulle det bli Red Fergus av Södergård. 

Växa har tagit fram en tolkningsguide för den Nordiska avelsvärdena. Klicka på länken för att läsa.

 

 

 

 

 

 

Tolkningsguide NAV

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Ladda ner vår broschyr HÄR

______________________________________________________________________________________________

Aberdeen Angus

Ursprung
Rasen kommer från Skottland och grundades ursprungligen i grevskapen Aberdeen och Angus redan i början av 1800-t. Stamboken startades 1862 och fokus i avelsarbetet var allt sedan början på köttkvalitet. Det var den första köttrasen som kom till Sverige, den 5:e september 1946 angjorde fartyget Havsbris svensk hamn med 212 skotska Angus.

Kännetecken
Angus är antingen svarta eller röda, från naveln och bakåt kan vit päls förekomma. De är alltid hornlösa.

Utbredning
I många länder med omfattande köttproduktion har Angus ett dominerande inslag, t ex är hälften av alla kor i Argentina Angus, Australien har ca 55 000 Anguskor vilket gör det till landets största köttras. Även i USA är rasen dominerande där Angus och Anguskorsningar utgör merparten av slakten. I USA marknadsförs 64 olika kvalitetsprogram för nötkött (branded beef), 49 av dem har namnet på en ras i sitt varumärke varav 47 st är angus.

Produktionsegenskaper
När rasen först kom till landet var flera av importörerna gräsfröodlare som ville ha en ras som kunde omvandla den lågvärdiga gräsfröhalmen till ett prima kött. Förmågan att kunna växa bra på stor grovfoderandel är än idag utmärkande för rasen vilket inte minst framgår av den tillväxt som uppvisas på individprövningsstationen där Angustjurarna får betydligt mindre kraftfoder.
Korna är fertlila och har god förmåga att bygga upp näringsreserver på bete, i kombination med den mindre vuxenvikten blir övervintringskostnaden låg. Tillsammans med förmåga att producera bra med mjölk även på sämre bete bidrar det till en hög effektivitet mätt i kg kött producerat per ha. Avelsarbetet är starkt fokuserat på funktionella egenskaper som t ex bra klövar.

Adelsmärket nr 1 är lätta kalvningar och kalvar som är mycket pigga redan från födseln.

Angus har som moderras en plats att fylla i de flesta korsningsprogram. Som faderras används Angus när höga krav ställs på grovfoderomvandling och köttkvalitet.

Köttet
Angus är den av de etablerade köttraserna med absolut högst marmorering vilket starkt bidrar till köttets goda smak, mörhet och saftighet. Eftersom uppfödningen till största del sker med grovfoder blir kvoten mellan fettsyrorna omega 3 och omega 6 gynnsam och dessutom bidrar grovfodret till en mer utvecklad smak.

Tillsammans gör detta köttet från Angus till finsmakarens val.