Välkommen

Välkommen till Svenska Angusföreningen

Årsmöte och auktion
Föreningens årsmöte hölls digitalt den 29 mars. Önskemål om exteriörbedömning i större utsträckning samt arbete för en utveckling av priserna på prövningsauktionen behandlades. Ett möte för att förädla idéerna vidare planeras och mer information om detta kommer inom kort. Den sittande styrelsen beviljades ansvarsfrihet varpå nyval till aktuella förtroendeposter genomfördes. Mattias Wistrand, Benny Gustavsson och My Rask fick förnyat förtroende i styrelsen. Kitty Gustavsson lämnade över kassan till Olle Averhäll men fortsätter i styrelsen som ledamot. Vi tackar Kitty för sitt engagemang på kassörsposten. Bo Holmlund och Daniel Emitslöf valdes om som revisorer så även Björn Bentevik som revisorsuppleant. I avelsrådet valdes Mattias Wistrand om och Jens Fjelkner är fortsatt adjungerad.  Oscar Tidfält gjorde sitt sista år i valberedningen och ersattes av Fredrik Gustavsson.  Vi tackar både avgående och omvalda på samtliga förtroendeposter för sitt engagemang och arbete för föreningen.

Årets auktion bjöd flera raser på nytt rekord för medelpris. Däribland angus där medelpriset landade på 64 111 kr. Dyrast i rasen blev  Cliff av Höganäs som drog in 105 000 kr  till sin uppfödare Höganäs Angus. Segrande ur budstriden gick Oscar Dieden, Skalltorp Charolais. Ett stort grattis till både köpare och säljare!105 000 kr är dessutom högsta pris för en angustjur på prövningen, förra gången det begav sig såldes Usain av Sjövången (semintjur) för någon tusenlapp mindre. Här hittar du auktionsprotokollet och därmed priser och köpare för samtliga tjurar.

 

Kalvarna njuter av vårsolen och angusägaren är flitig som en myra, det är sedan gammalt. Missa inte Angusföreningens årsmöte den 29 mars kl 19:00. Vi testar ett tidigare datum i år, kanske kan det passa bättre för många av er!

 

Så är ännu ett år till ända, så…
från oss alla till er alla, en riktigt
God Jul & Gott Nytt År

 

Elitauktion och julbord
Angus-och Herefordföreningens gemensamma julbord med tillhörande elitauktion gick av stapeln den 26 november. Tillställningen var liksom förra året mycket trevlig, många samtal och mycket mat blev det.

Tre anguskvigor såldes under auktionen.
Rop 2. Red Miss Freya av Åkarpsgården såldes för 25 000kr.
Köpare Friskatorpet AB.
Rop 4. Bonnie av Åkarpsgården såldes för 30 000kr. Köpare Friskatorpet AB.
Rop 12. Fritt val kviga ur Davidstorps besättning såldes för 31 000kr.
Köpare Fyledala Angus.
Angusföreningen gratulerar både köpare och säljare och ser framemot nästa års gemensamma julbord!
Här är en länk till ropen som fortfarande kan ses på boskapstorget.

_______________________________________________________________________________________________

 • Resultat från 2021/2022 års auktion vid köttrasprövningen på Gunnarp.
  Det såldes totalt 9 angustjurar varav 7 svarta och 2 röda tjurar.
  Medelpriset blev ca 50 600 kr vilket får anses som mycket bra! Alla tjurar blev sålda och bäst betald blev Solåkra Cactus som såldes för 75 000kr.
  Med rådande läge i Sverige och omvärld känns raser som föds upp på stor andel gräs väldigt passande, då kommer Angus väl tillpass!

_______________________________________________________________________________________________

 • Årsbokstaven för födda tjurkalvar, 2022, är bokstaven D.
  Exempel:
  David av Friskatorpet, om det är en svart tjurkalv.
  Red David av Friskatorpet, om det är en röd tjurkalv.

_______________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

Ursprung
Rasen kommer från Skottland och grundades ursprungligen i grevskapen Aberdeen och Angus redan i början av 1800-t. Stamboken startades 1862 och fokus i avelsarbetet var allt sedan början på köttkvalitet. Det var den första köttrasen som kom till Sverige, den 5:e september 1946 angjorde fartyget Havsbris svensk hamn med 212 skotska Angus.

Kännetecken
Angus är antingen svarta eller röda, från naveln och bakåt kan vit päls förekomma. De är alltid hornlösa.

Utbredning
I många länder med omfattande köttproduktion har Angus ett dominerande inslag, t ex är hälften av alla kor i Argentina Angus, Australien har ca 55 000 Anguskor vilket gör det till landets största köttras. Även i USA är rasen dominerande där Angus och Anguskorsningar utgör merparten av slakten. I USA marknadsförs 64 olika kvalitetsprogram för nötkött (branded beef), 49 av dem har namnet på en ras i sitt varumärke varav 47 st är angus.

Produktionsegenskaper
När rasen först kom till landet var flera av importörerna gräsfröodlare som ville ha en ras som kunde omvandla den lågvärdiga gräsfröhalmen till ett prima kött. Förmågan att kunna växa bra på stor grovfoderandel är än idag utmärkande för rasen vilket inte minst framgår av den tillväxt som uppvisas på individprövningsstationen där Angustjurarna får betydligt mindre kraftfoder.
Korna är fertlila och har god förmåga att bygga upp näringsreserver på bete, i kombination med den mindre vuxenvikten blir övervintringskostnaden låg. Tillsammans med förmåga att producera bra med mjölk även på sämre bete bidrar det till en hög effektivitet mätt i kg kött producerat per ha. Avelsarbetet är starkt fokuserat på funktionella egenskaper som t ex bra klövar.

Adelsmärket nr 1 är lätta kalvningar och kalvar som är mycket pigga redan från födseln.

Angus har som moderras en plats att fylla i de flesta korsningsprogram. Som faderras används Angus när höga krav ställs på grovfoderomvandling och köttkvalitet.

Köttet
Angus är den av de etablerade köttraserna med absolut högst marmorering vilket starkt bidrar till köttets goda smak, mörhet och saftighet. Eftersom uppfödningen till största del sker med grovfoder blir kvoten mellan fettsyrorna omega 3 och omega 6 gynnsam och dessutom bidrar grovfodret till en mer utvecklad smak.

Tillsammans gör detta köttet från Angus till finsmakarens val.