Till minne av Per Persson

En vän och duktig yrkesman har gått ur tiden, Per Persson Östergård Stehag.
Jag träffade Per första gången på ett gårdsbesök på Östergård precis när han köpt sina första Anguskor i början av 1990-talet. Vi fick genast bra kontakt och fann ett  gemensamt intresse i Angusdjuren.

Fler gårdsbesök hos Per resulterade att vi kom varandra nära och en riktig vänskap etablerades. Per var oerhört bra att föra en dialog med, klara åsikter men samtidigt väldigt lyhörd för nya idéer om hur avelsarbetet skulle utvecklas på Östergård. Per hade klart för sig hur hans Angusdjur skulle se ut och vilka krav man kunde ställa på djuren produktionsmässigt, inte alltid enligt gängse uppfattning bland uppfödarkollegor.

Hans avelsarbete med Angusdjuren gav snabbt resultat och Stehag Angus blev snabbt en av landets ledande Angusbesättningar. Per var pionjär när det gäller röd Angus. På Östergård föddes de första röda Angusdjuren i Sverige, 1997, som ett resultat av en embryoimport från Danmark.

Ett av de finaste minnena med Per var när han och undertecknad tillsammans med tre andra Angusuppfödare, Tomas Persson Davidstorp, Per Enarsson Friskatorpet samt Uno Eliasson Linnemölla tillsammans hösten 1997 reste till Kanada för att titta på Angus och eventuellt köpa en del embryo. Resan har etsat sig fast som oerhört fint minne hos oss alla. Per refererade ofta till olika händelser från Kanadaresan. Entusiasmen för rasen Angus blev ännu större för de deltagande resenärerna något som de förmedlade vidare till andra kollegor på hemmaplan efter avslutad resa. För Pers del betydde Kanadaresan speciellt mycket. Vid ett av gårdsbesöken några mil norr om Edmonton på farmen Towaw fann Per sin favoritko, Miss Freya. Embryo köptes efter denna ko. Sedermera har det visat sig att Freyalinjen från Towaw/Stehag är en av Sveriges ledande kolinjer av röd Angus.

Per var under en tid förtroendevald i Svenska Angusföreningen. Han hade klara visioner och idéer om hur föreningsarbetet framledes skulle bedrivas. Under sin sjukdomstid skissade han på idéer men tyvärr satte sjukdomen stopp för att vidareutveckla dessa tankar.

För Per betydde familjen oerhört mycket. Under sjukdomstiden nämnde han ofta vilken fantastisk hustru och söner han hade och hur mycket de betydde för honom. Är övertygad om att Per var lycklig och stolt över att yngste sonen Oscar kommer fortsätta att driva Angusbesättningen vidare och ta vid där Per slutade.

Vi böjer våra huvuden knäpper våra händer och tar farväl av en vän och duktig Angusuppfödare

Lars Svensson
HKScan Agri