Elmia 2011

Vid årets Elmiautställning var det hela 16 angus som ställdes ut med flera nya utställare, mycket glädjande. Även i montern var det full aktivitet med väldigt många intresserade som stannade
till, det märktes verkligen att vår ras blir allt mer eftertraktad både från producent och konsument. Djuren bedömdes av Alwyn Armour från brittiska angusföreningen, ett stort tack till
honom från svenska angusföreningen. Han utsåg 5443 Friskatorpet Persson till handjurschampion och 5007 Red Kuruba till hondjurschampion samt bäst i ras, Alwyn menade att Red Kuruba skulle kunna konkurrera på vilken internationell utställning som helst. Båda championdjuren är kalvar födda i år och dessutom bägge efter svenska semintjurar, Persson
efter Malt av Sjövången och Red Kuruba efter Kebab av Davidstorp. Fogdegården gjorde premiär som angusutställare och vilken premiär! Förutom BIR presterade de även klassvinnare för dräktiga kvigor. Ett stort grattis till både Fogdegården och Friskatorpet till de fina djuren som dagen till ära även pryddes med skotska championband. Vid Best in Show bedömningen på lördagen utsågs Friskatorpet Persson till bästa handjur och var mycket nära att även utses till bästa djur i hård konkurrens med en kviga från Fogdegården (!). Fantastiskt att en tjurkalv lyckas bräda de vuxna tjurarna men de andra rasernas domare var eniga om att det var en mycket fin kalv som det inte gick att finna några brister på. Förutom Fogdegården så var det tre andra besättningar som ställde ut angus för första gången och det var Swelant, Ljusterö och Stenhammar. Övriga utställare var Davidstorp, Yxskaftkälen och Sjövången.

Klassvinnare
(Domare Alwyn Armour, Storbrittanien)
Klass 1 – kvigkalvar: 5007 Red Kuruba av Fogdegården, champion hondjur, BIR
Klass 2 – dräktiga kvigor: 5003 Red Tinsel av Fogdegården ET, reservchampion hondjur
Klass 5 – tjurkalvar: 5443 Friskatorpet Persson, champion handjur, bästa handjur vid best in show
Klass 7 – tjurar f 2009: 667 Northernlight av Yxskaftkälen, reservchampion handjur
friskatorpet persson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
redkurubafogdegarden