Mila 2019

NAB bjuder in till RIKSUTSTÄLLNING 14–16 februari 2019, Malmömässan.
I samband med lantbruksmässan MILA bjuder NAB in till riksutställning, köttdjurens dag samt SM i Showmanship. Mila arrangeras på Malmömässan i Hyllie 14-16 februari 2019. Välkommen att visa upp dina avelsdjur på Mila 2019!

RIKSUTSTÄLLNING
Utställningen är riksutställning – tjurar prioriteras vid platstilldelningen, men observera att Rasföreningarna kan besluta annorlunda.

KÖTTDJURENS DAG
Köttdjurens dag är fredagen den 15 februari. Då bedöms samtliga raser med början på Hereford och därefter Limousin,
Simmental, Angus, Blonde d´Aqiutaine och avslutningsvis Charolais. Best in show arrangeras lördagen den 16 februari. Vi
fortsätter med det uppskattade priset till mässans bästa köttdjur där vinnaren erhåller, förutom hederspris, även en prissumma om
10 000 SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

AUKTION
På årets mässa har du också möjlighet att anmäla ditt djur till vår auktion. Auktionen för köttdjuren kommer att hållas fredagen den 15 februari med start kl 16.00. Ropare är Bengt Fridh och anmälningsavgiften är 500 kr per djur och 5% i provision. Ange på anmälningsblanketten vilka djur du önskar ha med på auktionen. En auktionskatalog kommer att presenteras på Milas hemsida innan mässan. Den tryckta auktionskatalogen delas ut på plats. Begränsat antal platser, NAB har rätt att välja auktionsdjur.

SM I SHOWMANSHIP & KÖTTRASUNGDOM
SM i showmanship hålls lördagen den 16 februari med efterföljande prisutdelning. Det är öppet för alla över 18 år att delta. Det
är visarens skicklighet som bedöms. Köttras Ungdom har visning fredag med efterföljande bedömning och prisutdelning.

PLATSFÖRDELNING & KLASSINDELNING
Det finns 65 platser tillgängliga. Platserna fördelas mellan raserna i förhållande till hur många djur respektive ras har i stamboken.
Rasföreningarna beslutar själv om klasser skall slås ihop eller delas vid för lite respektive för många djur i klassen. För att bli champion i ras krävs minst 3 djur inom kön. För att delta i Best in Show krävs att man är champion, kviga eller tjur, i respektive ras. Se även mer information på den bifogade anmälningsblanketten.
Välkommen med din anmälan!
NAB Styrelsen genom Göran Månsson & Tomas Persson

ANMÄLAN, senast 6 januari 2019

Anmälan skickas till: Skånesemin E-post: johan.sandstrom@skanesemin.se
Johan Sandström Tel: 0415-195 12
Råby 2003 Fax: 0415-194 70
242 92 HÖRBY

Det går också bra att maila till johan.sandstrom@skanesemin.se eller anmäl via fax på 0415-194 70. OBS! Glöm ej ange SE-nummer, ditt namn, ras samt klass djuret/personen skall delta i. Anmälan skall vara Skånesemin/
NAB tillhanda senast 6 januari 2019.