För den lässugne

fallmansbok
Kött är en inspirerande bok om just kött och den innehåller betydligt mycket mer än enbart recept. Håkan Fällman har en gedigen kunskap om hela kedjan från ”(h)jord till bord” och han ger i denna bok en bra beskrivning om alla de faktorer som påverkar köttets ätkvalitet. Boken beställs från förlaget Natur & Kultur.