Inbjudan Mila 2017

urklipp01

NAB BJUDER IN TILL RIKSUTSTÄLLNING
16–18 FEBRUARI 2017, MALMÖMÄSSAN

I samband med lantbruksmässan MILA bjuder NAB in till riksutställning, köttdjurens dag samt SM i Showmanship. Mila arrangeras på nya Malmömässan i Hyllie 16-18 februari 2017. Välkommen att visa upp dina avelsdjur på Mila 2017!

RIKSUTSTÄLLNING
Utställningen är riksutställning – tjurar prioriteras vid platstilldelningen, men observera att Rasföreningarna kan besluta annorlunda.

KÖTTDJURENS DAG
Köttdjurens dag är torsdagen den 16 februari. Då bedöms samtliga raser med början på Simmental, Angus, Blonde d´Aqiutaine, Charolais, Hereford och avslutningsvis Limousin. Best in show arrangeras lördagen den 18 februari. Vi fortsätter med det uppskattade priset till mässans bästa köttdjur där vinnaren erhåller förutom hederspris även en prissumma om 10 000 SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

AUKTION
På årets mässa har du också möjlighet att anmäla ditt djur till vår auktion. Auktionen för köttdjuren kommer att hållas torsdagen den 16 februari med start kl 16.00. Ropare är Bengt Fridh och anmälningsavgiften är 500kr per djur och 5% i provision. Ange på anmälningsblanketten vilka djur du önskar ha med på auktionen. En auktionskatalog kommer att presenteras på Milas hemsida innan mässan. Den tryckta auktionskatalogen delas ut på plats. Begränsat antal platser, NAB har rätt att välja auktionsdjur.

SM I SHOWMANSHIP & KÖTTRASUNGDOM
SM i showmanship hålls fredagen den 17 februari med efterföljande prisutdelning. Det är öppet för alla över 18 år att delta. Det är visarens skicklighet som bedöms. Köttrasungdomarna har visning fredag samt och bedömning och prisutdelning på lördagen.

PLATSFÖRDELNING & KLASSINDELNING
Det finns 100 platser tillgängliga. Platserna fördelas mellan raserna i förhållande till hur många djur respektive ras har i stamboken. Rasföreningarna beslutar själv om klasser skall slås ihop eller delas vid för lite respektive för många djur i klassen. Se även mer information på den bifogade anmälningsblanketten.

Välkommen med din anmälan!
NAB Styrelsen genom Göran Månsson & Tomas Persson

ANMÄLAN laddas ner här
Anmälan skickas till:
Skånesemin
Johan Sandström
Råby 2003
242 92 HÖRBY

Eller anmäl via fax på 0415-194 70. OBS! Glöm ej ange SE-nummer, ditt namn, ras samt klass djuret/ personen skall delta i. Anmälan skall vara Skånesemin/NAB tillhanda senast 5 januari 2017.

Best in Show, bäst i ras och Grand Champion på Mila 2016 blev Limousintjuren 482 Hans av Oderup. Ägare Carina och Rolf Hansson, Oderup. Blir det ditt djur 2017?
hans-av-oderup

PRAKTISK INFORMATION

ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 700 SEK per djur. Anmälan är bindande. Avgiften för det totala antalet djur som tilldelats plats faktureras efter utställningen. Skånesemin bjuder på anmälningsavgiften
av djur till Milautställningen, där fadern är en semintjur förmedlad av Skånesemin.

STAMBOKFÖRING
Djur som inte är stambokförda blir på anmälarens bekostnad stambokförda om de uppfyller kraven för stambokföring enligt NAB:s regler register A.ET-kalvar skall ha föräldrar i KAP samt vara verifierade. Alla djur som är aktuella för ettårsvägning kommer att få vikten på Mila registrerad som ettårsvikt. Om så EJ ÖNSKAS, skall detta anges på anmälan.

HÄLSOKRAV
Se separat bilaga Hälsokrav för nötkreatur på MILA 2017. NAB förbehåller sig rätten att ta ut fribevis för salmonella och Para-tb.

UPPSTALLNING
Djuren kommer vara uppstallade inne i mässhallarna och här finns också tvättrum samt yta för styling. Mila ansvarar för utfodring, utgödsling och halmbädd genom Bollerups Naturbruksgymnasium. Rykt, tvätt och visning ansvarar respektive utställare för. Utrymme för skötsellådor kommer att finnas i anslutning till uppstallningen.

TRANSPORTER
Var och en utställare ansvarar själv för transport. Kontakta i första hand er ordinarie transportör och tänk på att beställa i tid och om möjligt samordna för bästa pris. Intransport kommer att ske onsdagen den 15 februari kl 13–20. Djuren vägs och veterinärbesiktigas vid ankomst.

BOENDE
Gå in på http://milamassan.se/for-utstallare/ för att ta del av hotellerbjudenden.

ATT TÄNKA PÅ:

KONTAKT
Har ni frågor angående anmälan, transport eller liknande, kontakta oss gärna!

Allmäna frågor: Göran Månsson, tel 0708-80 28 75, goran@lime.nu eller Tomas Persson, tel 0708-84 36 13, tomas.p@sjobo.nu

Frågor ungdomsklubben: Magnus Gustafsson, tel 0706-93 71 60, hm.gustafsson@telia.com

Anmälan: Johan Sandström, Skånesemin, tel 0415-195 12, johan.sandstrom@skanesemin.se

Auktion: Per Mårtensson, tel 0706-82 34 85, simontorp.charolais@hotmail.se

  • tvätta djuren så att de är rena innan de kommer till utställningen.
  • förbered genom att träna på att visa djuren i grimma.
  • alla tjurar skall vara ringade.
  • ordning och reda är viktigt i mässhallen, tex skall djurskötarlådor ställas på anvisad plats.
  • Kontrollera er utrustning så att den är hel.