Populärvetenskaplig information

Utdrag ur Taurus Nyhetsbrev nr 1 2012
Australiensisk studie i strategier för mer marmorering
Vid New South Wales Primary Industries, Australien, har man just avslutat en undersökning där
man ville se om det var möjligt att öka köttets marmorering genom att utfodra med foder med
extra mycket energi direkt efter avvänjning.
I studien ingick 168 stutar, som var utvalda för att de hade höga respektive låga genetiska
värden för marmorering. Stutarna delades upp direkt efter avvänjning vid i genomsnitt 6
månaders ålder i två grupper. Hälften av djuren fick enbart gå på bete och hälften
tillskottsutfodrades med energirikt kraftfoder på betet. Tillväxten hos djuren i de båda grupperna
skulle dock vara densamma, och detta reglerade man med hjälp av hur mycket bete djuren
hade tillgång till. Vid 12 månaders ålder flyttades stutarna till slutgödning i Feedlot. Hälften av
djuren från respektive grupp slutgöddes i 100 dagar, och hälften i 250 dagar.
Resultaten av studien visar att det inte var någon skillnad i marmorering om djuren fick
energirikt kraftfoder som komplement till betet direkt efter avvänjning. De djur som slutgöddes i
feedlot i 250 dagar hade dock mer marmorering än de djur som bara varit i feedlot 100 dagar.
Försöket bekräftade också de genetiska nivåerna; stutarna med höga genetiska värden för
marmorering hade högre värden jämfört med djuren med låga värden. Resultaten bekräftades
både i jämförelserna med lång och kort slutgödningstid.
Slutsatserna av projektet är att man kan öka marmoreringen av köttet genom att välja djur med
hög genetisk kapacitet för marmorering. Det går också att öka marmorering med slutgödning
med en spannmålsbaserad foderstat. Man poängterar också att om man ska tillskottsutfodra
djuren efter avvänjning för att få en bra slaktkropp är det viktigt att ge en balanserad foderstat
med bra kombination av energi och protein, och inte bara högt energiinnehåll.

Läs mer om studien på http://www.thebeefsite.com/articles/3005/strategies-to-achieve-high-marblingTexas A&M
Angus Beef Bulletin
Inte direkt kopplat till marmorering men väl smak och hälsa, linfrö kan ökan andelen omega 3fettsyror