Sommarmöte 2017-08-26

Den 26 augusti var det sommarmöte på Tenhults Naturbruks gymnasium och där var Lena och Roland Johansson, Bäck Lantbruk med och visade sina Angusdjur. Vi hade en liten monter där.
Utställningen var välbesökt med många utställare och mycket publik i det fina vädret.

Lena och Roland Johansson, Bengt Sturesson och Krister Svensson.

Lena och Roland Johansson